Geschichtliches
über den Joggeli

Überlegungen
zum eigenen Film

Vollständige Gedichte

Filmversionen

Links

Vollständige Gedichte

Polnische Version [24]

Koza (polnisch = Ziege)
Von Kapela Drewutnia MP3

A po to je koza zeby gruski trzasła 
Koza nie chce grusków trzusać, gruski nie spadają

A po to je pies zeby koza kuszył
A pies nie chce koza kusać
Koza nie chce grusków trzusać, gruski nie spadają

A po to je kij zeby piesa walił
A kij nie chce piesa walić
A pies nie chce koza kusać
Koza nie chce grusków trzusać, gruski nie spadają

A po to je ogień zeby kija polił
Ogień nie chce kija polić
A kij nie chce piesa walić
A pies nie chce koza kusać
Koza nie chce grusków trzusać, gruski nie spadają

A po to je woda zeby ogień gasić
Woda nie chce ognia gasić
Ogień nie chce kija polić
A kij nie chce piesa walić
A pies nie chce koza kusać
Koza nie chce grusków trzusać, gruski nie spadają

A po to je wołek zeby woda wypił
Wolek musial woda wypić
Woda musiała łogień gasić
Łogień musiał kija polić
A kij musiał piesa walić
A pies musiał kaza kusać
Koza musiała gruski trzusać
Gruski pospadały.

 

Übersetzung [25]

Eine Ziege

Und danach gibt es eine Ziege, damit sie Birnen schüttle
Aber die Ziege will keine Birnen schütteln, die Birnen fallen nicht.

Und danach gibt es einen Hund, damit er die Ziege verlocke
Aber der Hund will die Ziege nicht verlocken
Und die Ziege will keine Birnen schütteln, die Birnen fallen nicht.

Und danach gibt es einen Stock, damit er den Hund schlage
Aber der Stock will den Hund nicht schlagen
Und der Hund will die Ziege nicht verlocken
Und die Ziege will keine Birnen schütteln, die Birnen fallen nicht.

Und danach gibt es ein Feuer, damit es den Stock brenne
Aber das Feuer will den Stock nicht brennen
Und der Stock will den Hund nicht schlagen
Und der Hund will die Ziege nicht nicht verlocken
Und die Ziege will keine Birnen schütteln, die Birnen fallen nicht.

Und danach gibt es Wasser, damit es das Feuer lösche
Aber das Wasser will das Feuer nicht löschen
Und das Feuer will den Stock nicht brennen
Und der Stock will den Hund nicht schlagen
Und der Hund will die Ziege nicht nicht verlocken
Und die Ziege will keine Birnen schütteln, die Birnen fallen nicht.

Und danach  gibt es den Ochse, damit er das Wasser trinke
Der Ochse musste das Wasser trinken
Das Wasser musste das Feuer löschen
Das Feuer musste den Stock brennen
Und der Stock musste den Hund schlagen
Und der Hund musste die Ziege verlocken
Die Ziege musste die Birnen schütteln
Die Birnen fielen herunter.


Aktualisiert am 01.11.2013